Vår drivkraft

page header safety principles

Vi anser att alla föräldrar ska kunna leva ett familjeliv utan begränsningar. Och vi anser att friheten börjar med säkerhet. Därför bygger allt vi gör på våra tre säkerhetsprinciper.

De driver oss att kontinuerligt identifiera och övervinna hinder för familjefrihet. De driver oss att alltid vilja uppnå högre standarder och hitta smartare lösningar. De är en ständig påminnelse om varför vi gör det vi gör.

page-lifestyle-carseatboy

Säkrare. Enklare. För varje barn.

Säkrare innebär att alltid sträva efter att sätta nya standarder och inte bara uppnå de som redan finns – genom kontinuerlig forskning, innovation och investeringar, för att göra skillnad på ett bra sätt. Säkrare är vårt åtagande till familjer i hela världen.

Enklare innebär att förstå vad som verkligen är viktigt, att ta sig an komplexiteten och att designa varje produkt för en hektisk familjelivsvardag. Enklare är vårt kall, att ge föräldrar självförtroendet att leva livet fullt ut.

För varje barn innebär ett urval som drivs av behoven från olika livsstilar, olika åldrar och dagens föränderliga familjeliv – inte ett som drivs av profit. För varje barn är det vi strävar efter – gränsöverskridande säkerhet som är tillgänglig för alla.