LIGGDEL – BOB

Ger ett bekvämt, plant liggläge och fäst på kompatibla sittvagnar (hårdlift) eller på vagnchassi (liggdel).